Kunst

Eikaas på Sundvolden

Ludvig Eikaas

Kunst

Ludvig Eikaas

Ludvig Eikaas (født 20. desember 1920 i bygda Eikaas i Jølster i Sunnfjord, død 5. september 2010) var en norsk kunstmaler, grafiker og kunstprofessor. Navnet kan også staves Ludvik Eikaas. Han blir regnet som en svært sentral kunstner i siste halvdelen av 1900-tallet på grunn av arbeidet hans med maling, skulpturer og særlig grafikk. Han var utdannet ved SHKS 1942-46; Kunstakademiet 1946-48 og Kunstakademiet i København 1948. Han ble professor ved Kunstakademiet i Oslo i 1970. Eikaas var ridder av første klasse av St. Olavs Orden. Han var gift med tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal (1908–2000). Han er far til Stig Eikaas, voksenpedagog, billedkunstner og forfatter. Eikaasgalleriet i Jølster ble etablert med grunnlag i en kunstgave fra ham til Jølster kommune.

Kunst
Kunst
Kunst
my Care