Besøk Utøya

Utøya er en liten øy med stor betydning i Norges politiske historie. Legg et dagsbesøk til Utøya og få en spennende omvisning på øya.
Rom

Utøya

image/svg+xml
Utøya er en øy i Tyrifjorden i Hole kommune i Buskerud fylke. Den ligger helt øst i Tyrifjorden, i den delen som kalles Holsfjorden. Utøya er 120 dekar stor og er adskilt fra fastlandet av et 625 meter bredt sund. Øya eies av Arbeidernes ungdomsfylking (AUF), som i juli hvert år avholder sin tradisjonelle sommerleir der. Her samles unge mennesker for politisk engasjement, debatt og fellesskap. Selv om Utøya ble rammet av en tragisk hendelse i 2011, har den nå blitt en åpen, inkluderende arena for læring, minne og samhold. 22.7.2011 ble Utøya åstedet for Norgeshistoriens verste terrorangrep da AUF sin sommerleir ble angrepet av en høyreekstrem terrorist. I dag er Utøya en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minne. Utøya tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse for gjester fra inn- og utland, og hvert år kommer titusenvis norsk og internasjonal ungdom til vårt demokratisenter for å få verktøy til å skape en bedre verden. Vi er en pedagogisk læringsarena for ungdom, fordi vi tror på at kunnskap overvinner fremmedfrykt, hatytringer og konspirasjonsteorier. I tillegg er Utøya et verdig minnested for nye generasjoner, fordi vi aldri skal glemme 22. juli 2011. Utøya driftes selvstendig – uten statlig støtte – og er organisert gjennom et non-profit aksjeselskap.
    Les mer her!
    my Care