Mørkgonga

Mørkgonga

Topptur opp Mørkgonga

En fantastisk naturopplevelse i et utfordrende terreng!
mørkgonga

Mørkgonga

image/svg+xml

Mørkgonga er en markert sprekk i lavaplata som dekker Krokskogen og ligger øverst i bratthenget mellom Gyrihaugen og Steinsfjorden i Åsa. 

Turen opp dit er en flott vandring, og belønningen er en fantastisk utsikt over det vakre kulturlandskapet på Ringerike. 

For å komme dit, har du to alternativer:

Alternativ 1: Kjør til Damtjern og følg den blåmerkede stien derfra via Stubdal og over Gyrihaugen (683 moh.). Her kan du skue utover halve “Kongeriket” før du tar den korte veien ned til Mørkgonga2.
Alternativ 2: Fra Drammen/Oslo, kjør mot E16 retning Hønefoss. Følg E16 til du kommer til Sundvollen hotell, ta til høyre inn på Åsaveien. Følg Åsaveien 3-4 km til parkeringsplassen ved Mørkgonga. Her starter stien oppover i fjellet. Vær tidlig ute, da dette er en populær tur, og parkering kan være begrenset langs veien.


Turen tar omtrent 3,5 timer og går gjennom relativt bratt terreng. Underveis passerer du en høy foss og får flott utsikt mot Tyrifjorden. Husk å følge anbefalt skilting og ta hensyn til rasfare. God tur

    Book her!
    my Care