Kongens Utsikt

Kongens utsikt

Kongens Utsikt

Et majestetisk utsiktspunkt kun 1,5 km gåtur fra veien.
Rom

Kongens Utsikt

Kongens Utsikt: Et utfartssted i Hole kommune på Ringerike, vest for Kleivstua. Ligger på et fjellplatå ca. 400 meter over Tyrifjorden og Steinsfjorden. Navnet stammer fra kong Karl Johan, som besøkte stedet i 1832. Utsikten er spektakulær, og du kan se store deler av Hole og Ringerike herfra. Benker og rekkverk ble bygd i stein på 1880-tallet.

Gratis
my Care