Besøk Hadeland Glassverk

Hadeland Glassverk ligger på Jevnaker, i naturskjønne omgivelser ved den sydlige enden av Randsfjorden.
Hadeland glassverk

Besøk Hadeland Glassverk

Hadeland Glassverk ble anlagt på grunn avstått fra Mo gård i Jevnaker, helt i sørenden av Randsfjorden. Glassverk ble etablert i 1762, men produksjonen startet først opp i 1765. Det fantes ikke nok norske glassarbeidere, så bedriften var avhengig av å hente inn utenlandske gjestearbeidere. De fleste ble i så måte hentet inn fra Tyskland.

my Care