Cruise på Steinsfjorden

Vi har fått vår "egen" båt og kan ta dere med på cruise!