Unngå misforståelser og konflikter

Workshop i kommunikasjon.

Kommunikasjon på Sundvolden

Vi gir deg teknikker som gjør at dere snakker bedre sammen, samt råd og veiledning om hva som skal til for å ha en god dialog. Det vil være gruppearbeid som gjør at dere forstår hverandre bedre.

Modul 1: ca 2 timer Kr. 12000,-

•Hvordan sette deg opp for suksess til å kommunisere godt

•Hvordan skape kultur for gjensidig respekt og forståelse

•Hvordan og hvorfor rose og anerkjenne

•Hvordan lytte aktivt og stille de rette spørsmålene

 

Modul 2: ca 1 time Kr. 7000,-

•Sett ord på hvorfor du jobber her

•Lær om ditt eget kroppsspråk

•Lag regler for hvor lenge dere vil være deppe etter et nederlag

 

Modul 1 og 2 sammen  Kr. 15000,-

 

Modul 3: Pris og tid etter avtale.

•Lag strategier og planer for god kommunikasjon internt og eksternt

 

Prisen forutsetter kjøp av dagpakke eller kurspakke med møterom og servering.

 

Kurset holdes av Irene Mårdalen:

•Jobbet som journalist siden 1986 – blant annet 10 år i VG

•Jobbet som kommunikasjonsrådgiver siden 2006

•Er sertifisert i analyseverktøyet DISC

•Tilleggsutdanning fra Norges idrettshøgskole

•Skrevet seks bøker – blant annet én om ros og anerkjennelse

 

Ta kontakt med oss i dag for å bestille - send en mail til sundvolden@sundvolden.no