Utsikt

Vår 375 år lange historie

Historie

Vår 375 år lange historie

image/svg+xml

Sundvolden Hotel – en kongelig historie:

Det er umulig å vite hvor lenge det har vært gjestgiveri på Sundvollen. Første gang vi vet noe sikkert er i 1648. Da ble Marte Kroksund innberetta til stattholderen av fogden fordi hun hadde skjelt ut folk hun rodde over sundet og at hun hadde vært full. Hun bodde på en gård på vestsida av Kroksundet, og drev et bevertningssted og var sundmann. Trolig hadde hun også et overnattingstilbud.

I 1788 het eieren Gaute Sundvollen, og det året anbefales gjestgiveriet som overnattingssted for reisende. Det står også i ei liste fra lensmannen at han hadde kro og vertshus, og solgte øl og brennevin. Ikke mange år senere, i 1805, åpnet den bergenske kongeveien fram til Kroksund. I 1811 fikk eieren av Sundvollen, Ole Blyberg, kongelig bevilling for å drive gjestgiveri på gården. I tillegg til trafikken langs kongeveien fikk han også trukket turister til Sundvollen.

Dronning Desideria besøkte stedet i 1825, og i 1832 kom også hennes mann Karl III Johan. Sønnen Johan Blyberg tok over i 1853, og videreutvikla hotellet sammen med kona Olava Madsdatter Bye. Også han fikk kongebesøk, da Karl IV besøkte Sundvolden i 1860-åra. Et av flere porselensfat han ga til personalet som takk befinner seg fortsatt på hotellet. I 1885 overnatta den engelske kronprinsen, senere Edvard VII av Storbritannia, på Sundvolden. Så kom Oscar II og Vilhelm II av Tyskland i 1891. I 1902 ble Sundvollen fast skysstasjon. Haakon VII, dronning Maud og kronprins Olav sto for det siste kongebesøket i Johan Blybergs tid. Neste generasjon, Ole Blyberg, tok over i 1909. Samme år bygde han ny fløy med spisesal av materialer fra Sundvollmølla som nylig var revet. I 1914 lot han også oppføre en stor og tidsriktig hotellbygning på to etasjer på sørsida av det gamle hotellet. Den ble senere kjent som «Societeten». I hans tid besøkte Haakon VII hotellet flere ganger, blant annet i følge med Fridtjof Nansen.

Lierbanen begynte med båtrute fra Svangstrand ved Sylling til Sundvollen brygge i 1904. I 1910 begynte også Bennett's Reisebureau med fast rutebil mellom Kristiania og Sundvollen. Det førte til at mange reiste dit for å besøke Kongens utsikt og Krokkleiva, og Sundvolden Hotel var det naturlige stedet for overnatting. Ole Blyberg bygde 1922–1923 opp et nytt gårdstun og bygninger ved Kroksundet.

Etter Ole Blyberg fulgte flere eiere som bare hadde hotellet i kort tid. I 1932 tok så Martin Hansen over. Han var husmannssønn fra Baskerud og landhandler. Han drev det sammen med kona Johanne Birgine Hurum til hans død i 1955. Dattera Ruth Helgestad og hennes mann Alf Helgestad tok da over. Alf Helgestad døde allerede i 1959, og hun drev det så alene fra til 1963. Da kom Arne Bergendahl Laeskogen inn som kompanjong, og i 1965 kjøpte han hotellet for 500 000 kroner. Det holdt på å bli en slutt på hotelldrifta da, for Mobil Oil ville kjøpe det for å anlegge et stort veiserviceanlegg med bensinstasjon på eiendommen.

 

Arne Laeskogen gifta seg året etter med Bjørg Moe, og de restaurerte det da svært nedslitte hotellet. De klarte å få blant annet statlige myndigheter og Oslo kommune som faste kunder, og i 1972 bestemte de seg for å få på plass konferansefasiliteter. Gjennom 1970-åra ble hotellet modernisert, og i løpet av 1980-åra ble det kjent som et av landets fremste konferansehotell. Deres sønn Tord Moe Laeskogen tok over i 2000 sammen med sin kone Cecilie Laeskogen.

I 2007 ble hotellet medlem av De historiske hotell og spisesteder. Det fikk Den norske arbeidsmiljøprisen i 2008. Hotellet er innehaver av Olavsrosa og svanemerket. Hotellet har totalt 273 værelser og 525 senger.  

Sundvolden Hotel ligger i historiske Hole Kommune i Viken. Hjem kommunen for de fire konger:

Halfdan Svarte:  Halvdan svarte levde på 800 tallet. Han ble gift med Ragnhild, som var Sigurds Hjorts datter. Sigurd Hjort var den gang eier av stein gård. Berserken Håke drepte Sigurd Hjort og røvet deretter hans datter. Halvdan reddet henne, og de bosatte seg på stein gård. Snorre skriver at Halvdan Svarte gikk igjennom isen på Randsfjorden etter et besøk på Hadeland. Det sies at han deltes i 4 og ble plassert rundt om, hodet hans skal ligge på den såkalte Halvdans haugen du kan se ved siden av Steinssletta. Det er tatt undersøkelser av haugen og det viser seg at det ligger treverk 3.80 til 4,1 m under overflaten. Den blir nå analysert for og se om den består av stabile masser, hvilke tresort og datering.

Harald Hårfagre: En konge fra distriktet her. Han levde fra år 860-933. Han var sønn til Halvdan Svarte og Tyrne Klakk-Haraldsdotter fra Jylland. Han arvet sitt kongedømme fra sin far da han var 10 år gammel. Han jobbet seg systematisk igjennom landet vårt og la landsdel for landsdel under seg. Han satte jarler etter seg for å styre. Tok odelen fra bøndene skyldsatte og skattla hvert bruk etter hvert som han kom frem. Han døde sotte-døden i Rogaland 83 år gammel.

Sigurd Syr: Han levde på 1000 tallet. Han var oldebarn av Harald Hårfagre. Han likte å arbeide med jorda. Som var svær ulikt konger på denne tida. Han giftet seg senere med Åsta Gudbrandsdotter som var mor til Olav den Hellige.        

Olav den hellige: Født på slutten av 900 tallet. Moren var Åsta og Faren Harald. Han var småkonge i Vestvold. Han hadde evnen til å styre, samle og organisere. Men også mindre verdifulle trekk som griskhet, villskap, grusomhet, hevnlyst og lettferdig forhold til kvinner. Han vokste opp på storgården til Sigurd syr. Han døse i slaget på Stikkelstad i 1030.

    my Care