Our staff gathered to provide you with the best service

Når du besøker Sundvolden Hotel, kan du alltid være trygg på at vi gjør alt for at smittevernreglene blir fulgt til punkt og prikke.

image/svg+xml

For innsatsen er Sundvolden Hotel blitt belønnet med det offisielle My CareTM - stempelet.


Å lykkes med effektivt smittevern, krever imidlertid ikke bare mye av oss, men også litt av deg som gjest. Et synlig bevis for at Sundvolden Hotel har sikkerhet og smittevern helt øverst på agendaen, er vår My CareTM-sertifisering utstedt av DNV GL, et av verdens ledende risiko- og klassifiseringsselskap. Sertifiseringen betyr at alle våre rutiner, er blitt nøye gjennomgått og vurdert som veldig gode. Det burde kanskje være en selvfølge, men stempelet er like fullt noe vi er svært stolte av å ha gjort oss fortjent til. Kvalitetssikringen gjelder for perioden som har vært, perioden vi er inne i og den skal gjelde også for tiden som kommer.


Det kan du som gjest være trygg på!


Scan QR-koden for å se beviset vårt. Scan QR-koden


My Care Ready QRcode
image/svg+xml