Beautiful flowers tree in the spring season

Bærekraft

Sundvolden Hotel er et privateid hotell, drevet med et langsiktig perspektiv.

Mat

Fremmer bærekraftig landbruk

Velkommen til Sundvolden Hotel, hvor vår lidenskap for god mat går hånd i hånd med vår forpliktelse til bærekraftig landbruk. Vi setter en ære i å støtte lokale bønder og fremme en grønnere fremtid. Vår restaurant er stolt av å servere måltider laget med ferske, lokale råvarer fra bærekraftige gårder i nærområdet. Hver bit du nyter er ikke bare en fest for smaksløkene, men også et skritt mot støtte for miljøvennlig landbruk. Vi jobber aktivt med å redusere matsvinn, optimalisere bruken av råvarer og minimere vår miljøpåvirkning. På Sundvolden Hotel ønsker vi å tilby deg ikke bare en minneverdig matopplevelse, men også en opplevelse som fremmer bærekraft og støtter lokalt jordbruk. Takk for at du blir med oss ​​på denne reisen mot en sunnere planet. Velkommen til Sundvolden Hotel, hvor hvert måltid forteller en historie om ansvarlig matglede og bærekraftig landbruk.

Rom

Redusere bruken av helse- og miljøskadelige kjemikalier

Sundvolden Hotel er stolt av vårt engasjement for miljøvern og helse, og derfor har vi implementert tiltak for å redusere bruken av helse- og miljøskadelige kjemikalier. Vår forpliktelse til bærekraft viser seg gjennom våre daglige operasjoner, der vi nøye vurderer og velger produkter og rengjøringsmetoder som minimaliserer påvirkningen på planeten og gjestenes helse. Vårt renholdsteam bruker miljøvennlige rengjøringsmidler som er skånsomme mot naturen og samtidig sikrer et rent og trygt miljø for våre gjester. Vi jobber kontinuerlig med å identifisere alternativer til kjemikalier som potensielt kan skade miljøet, og vi streber etter å opprettholde høye standarder for renslighet og komfort uten å gå på akkord med vår forpliktelse til bærekraft. På Sundvolden Hotel er vi dedikert til å ta ansvar for våre valg og påvirke positiv forandring. Ved å redusere bruken av helse- og miljøskadelige kjemikalier, ønsker vi å gi våre gjester en trygg og behagelig opplevelse samtidig som vi ivaretar helsen til vår vakre planet. Velkommen til et opphold med bevissthet og omtanke på Sundvolden Hotel.

Drone

Bedrer utnytting av vann og reduserer bruken av skadelige kjemikalier

Sundvolden Hotel tar steg mot en mer bærekraftig fremtid ved å forbedre vår utnyttelse av vannressurser og redusere bruken av skadelige kjemikalier. Vår forpliktelse til miljøvennlige praksiser omfatter en bevisst innsats for å minimere vår påvirkning på vannressursene og redusere risikoen for skadelige kjemikalier i vårt daglige drift. Vi implementerer innovative metoder for vannstyring og investerer i teknologier som reduserer vårt vannforbruk uten å gå på kompromiss med kvaliteten på våre tjenester. Videre søker vi aktivt etter miljøvennlige alternativer og erstatter skadelige kjemikalier med mer bærekraftige alternativer i våre renholdsprosedyrer og daglige rutiner. På Sundvolden Hotel mener vi at små endringer kan ha stor innvirkning, og vi er stolte av å bidra til en mer ansvarlig bruk av vann og redusert bruk av skadelige kjemikalier. Velkommen til et opphold der vi sammen beveger oss mot en mer bærekraftig og bevisst fremtid.

Mat

Bedrer energiutnytting og fremmer fornybar energi

Sundvolden Hotel går i spissen for en mer bærekraftig fremtid ved å forbedre vår energiutnyttelse og fremme fornybar energi. Vi tar aktivt i bruk innovative teknologier og bærekraftige praksiser for å redusere vårt energiforbruk og minimere vår påvirkning på miljøet. Vår innsats inkluderer investeringer i energieffektive systemer, LED-belysning og andre grønne teknologier for å optimalisere vårt daglige energiforbruk. I tillegg har vi implementert tiltak for å øke bruken av fornybare energikilder, som sol- og vindenergi, som en del av vår langsiktige strategi for å redusere vår karbonavtrykk. På Sundvolden Hotel tror vi at bærekraftige valg er veien fremover, og vi er stolte av å være en del av den grønne revolusjonen. Velkommen til et opphold hvor komfort og luksus går hånd i hånd med en forpliktelse til en mer bærekraftig og miljøvennlig fremtid.

Kunst

Fremmer anstendig arbeid og økonomisk vekst

Sundvolden Hotel er dedikert til å fremme anstendig arbeid og økonomisk vekst i samfunnet vårt. Vi tror på betydningen av å skape en arbeidsplass der våre ansatte trives, utvikler seg og føler seg respektert. Gjennom å tilby et inkluderende arbeidsmiljø og muligheter for profesjonell vekst, ønsker vi å være en drivkraft for personlig utvikling og anstendig arbeid. Vår forpliktelse til økonomisk vekst strekker seg også til støtte for lokale bedrifter og samfunnsinitiativer. Vi samarbeider med lokale leverandører, støtter lokale handelsmenn og engasjerer oss aktivt i økonomisk utvikling for å styrke samfunnet vi er en del av. På Sundvolden Hotel tror vi at en bærekraftig og etisk forretningspraksis er nøkkelen til en vellykket økonomisk vekst. Velkommen til en opplevelse som ikke bare reflekterer vår forpliktelse til gjestehospitalitet, men også til en etisk og bærekraftig tilnærming til økonomisk utvikling.

Kurs

Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår

Sundvolden Hotel er forpliktet til å sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår. Vi tror på et inkluderende samfunn hvor mangfoldet blir verdifullt, og derfor streber vi etter å skape et arbeidsmiljø som er preget av rettferdighet, likestilling og muligheter for alle. Vårt engasjement for like muligheter gjenspeiles i vår rekrutteringspraksis, opplæringsprogrammer og karriereutviklingsmuligheter. Vi legger vekt på å skape en arbeidsplass der hver enkelt medarbeider blir verdsatt, uavhengig av bakgrunn, kjønn eller andre faktorer. Videre støtter vi lokale samfunnsinitiativer som arbeider for å redusere sosiale forskjeller og øke tilgjengeligheten av ressurser. Gjennom samarbeid med organisasjoner som deler vårt mål, ønsker vi å bidra til et samfunn der alle har like muligheter til å blomstre og lykkes. På Sundvolden Hotel tror vi på en fremtid preget av likestilling og samfunnsrettferdighet. Velkommen til et sted hvor vi arbeider aktivt for å bygge broer og redusere forskjeller, ett skritt av gangen.

Mat

Bedrer bymiljøet

Sundvolden Hotel forplikter seg til å forbedre bymiljøet og være en positiv kraft i lokalsamfunnet. Vi tror på skjønnheten av et bærekraftig bymiljø, og derfor tar vi aktivt del i tiltak som bidrar til å gjøre vårt nærområde grønnere og mer livlig. Våre initiativer inkluderer å implementere grønne praksiser i vår daglige drift, fra energieffektivitet til ressursbevaring. Vi samarbeider også med lokale organisasjoner og initiativer for å støtte miljøvennlige prosjekter, som trærplanting, avfallshåndtering og bevaring av lokale økosystemer. På Sundvolden Hotel tror vi på å skape en balanse mellom moderne bekvemmeligheter og bærekraftige praksiser for å gi våre gjester en opplevelse som er bra for dem og for miljøet. Velkommen til et sted hvor vi aktivt arbeider for å forbedre bymiljøet og skape et bærekraftig og vakkert lokalsamfunn.

Mat

Vi er Svanemerket

Sundvolden Hotel er stolt av å kunngjøre at vi er Svanemerket, et tydelig tegn på vårt engasjement for miljøvennlige praksiser og bærekraft. Dette betyr at vi møter de strenge miljøstandardene satt av Svanemerket, og at våre gjester kan være trygge på at vårt drift er i tråd med de høyeste miljøkravene. Som Svanemerket bedrift legger vi vekt på å redusere vår påvirkning på miljøet gjennom effektiv ressursbruk, fornybar energi, og begrensning av kjemikalier som kan være skadelige. Vi er stolte av å være en del av den globale bevegelsen for bærekraft, og vi oppfordrer våre gjester til å dele vår forpliktelse til å ta vare på planeten. Velkommen til Sundvolden Hotel, hvor vi ikke bare tilbyr en luksuriøs opplevelse, men også sikrer at våre gjester kan nyte den med god samvittighet, vel vitende om at vårt miljøengasjement går hånd i hånd med gjestfrihet.

Kurs

Krav til effektiv ressursbruk og fremmer fornybar energi

Sundvolden Hotel er forpliktet til effektiv ressursbruk og fremme av fornybar energi som en integrert del av vårt bærekraftengasjement. Vi setter høye standarder for oss selv når det gjelder å minimere vår påvirkning på miljøet, og derfor implementerer vi innovative tiltak for å sikre en ansvarlig bruk av ressurser og energi. Vår drift omfatter krav til effektiv ressursbruk ved å redusere avfall, optimalisere vannforbruk og velge materialer som støtter en sirkulær økonomi. Vi fremmer også aktivt fornybar energi ved å investere i solenergi og andre grønne teknologier for å redusere vår karbonavtrykk. På Sundvolden Hotel tror vi at bærekraft er veien fremover, og vi er dedikert til å være en del av løsningen. Velkommen til et sted hvor komfort og luksus kombineres med en forpliktelse til effektiv ressursbruk og fornybar energi for en grønnere fremtid.

Mat

Fremmer bærekraftig fiske og hindrer forurensning av vann

Sundvolden Hotel er stolt av å være en frontfigur i å fremme bærekraftig fiske og hindre forurensning av vann. Vår forpliktelse til miljøvern reflekteres i valget av våre sjømatleverandører, der vi prioriterer bærekraftige og ansvarlige fiskepraksiser for å bevare havets økosystemer. Vi implementerer også tiltak for å forhindre forurensning av vann, ved å vedta strenge retningslinjer for avfallshåndtering og kontrollere våre prosesser for å redusere potensielle miljøpåvirkninger. Vår innsats går utover våre dører for å støtte initiativer og organisasjoner som jobber for å bevare vannkvaliteten og opprettholde sunne økosystemer. På Sundvolden Hotel mener vi at et sunt miljø og bærekraftig ressursbruk er avgjørende for vår felles fremtid. Velkommen til et sted hvor gastronomi møter bærekraft, og hvor vi arbeider aktivt for å bevare vannets renhet og fremme en sunn økologisk balanse.

Our waitress offering you the tastiest glass of wine

Fremmer biologisk mangfold og bærekraftig bruk av økosystemene på land

Sundvolden Hotel er stolt av å være en forkjemper for biologisk mangfold og bærekraftig bruk av økosystemene på land. Vi omfavner en forpliktelse til å bevare og fremme den rike floraen og faunaen i vårt nærområde. Vår eiendom er utformet for å minimere vår påvirkning på det naturlige miljøet, og vi samarbeider med lokale eksperter og organisasjoner for å støtte bevaringsprosjekter og øke bevisstheten om viktigheten av biologisk mangfold. Vi tror på å praktisere bærekraftig bruk av økosystemene på land, og derfor jobber vi kontinuerlig med å implementere beste praksis for ressursforvaltning, avfallshåndtering og landskapsbevaring. På Sundvolden Hotel ønsker vi å gi våre gjester en opplevelse som ikke bare er luksuriøs, men også forankret i en dyp respekt for naturen og alt den har å tilby. Velkommen til et sted hvor biologisk mangfold og bærekraft går hånd i hånd.

Mat

Hva gjør vi i praksis?

Sundvolden Hotel har gjort bærekraft til en integrert del av vår daglige drift gjennom målrettede tiltak som demonstrerer vårt engasjement for miljøbevaring og samfunnsansvar.

Energieffektivitet og Fornybar Energi: Vi investerer i avansert teknologi for å optimalisere vår energibruk. Dette inkluderer implementering av LED-belysning, bruk av energieffektive apparater og en gradvis overgang til fornybar energi for å redusere karbonutslippene våre.

Bærekraftig Matforsyning: Vårt kjøkken fokuserer på bærekraftig matlaging ved å samarbeide med lokale leverandører som deler vår forpliktelse til ansvarlig matproduksjon. Vi legger vekt på sesongbaserte ingredienser og bærekraftige praksiser for å minimere miljøpåvirkningen.

Avfallshåndtering: Vi praktiserer en streng avfallshåndteringspolitikk som prioriterer resirkulering, avfallssortering og reduksjon av engangsprodukter. Dette bidrar til å minimere vår avfallsproduksjon og fremme ressurseffektivitet.

Biodiversitet og Landskapsbevaring: Vi tar aktivt del i bevaringsinitiativer for å ivareta den lokale biodiversiteten. Dette inkluderer landskapsbevaring og deltakelse i programmer som støtter bevaring av naturområder rundt Sundvolden Hotel.

Utdanning og Bevisstgjøring: Vi engasjerer både ansatte og gjester i bærekraftige praksiser gjennom opplæring og bevisstgjøringskampanjer. Dette skaper et fellesskap som deler vårt engasjement for miljøvern.

Lokalt Samfunnsengasjement: Vi støtter lokale samfunnsprosjekter og organisasjoner for å bidra til sosial og økonomisk utvikling. Dette kan inkludere støtte til skoler, helseinstitusjoner og andre initiativer som gagner lokalsamfunnet.

 

 

Ved å implementere disse praktiske tiltakene viser Sundvolden Hotel at bærekraft ikke bare er et prinsipp, men en handling som er integrert i alle aspekter av vår virksomhet. Vi forblir forpliktet til å være ledende innen bærekraft og jobber kontinuerlig med å identifisere nye måter å redusere vår påvirkning på miljøet og styrke vårt samfunnsansvar.


Se på NRK`s reportasje om matsvinn på Sundvolden:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE99120517/05-12-2017#t=42s


Se vår film om Bærekraft på Sundvolden:

https://www.youtube.com/watch?v=S-ItfuqDPiE
 

Vi har satt oss følgende mål for miljøarbeidet ved hotellet:

- Hotellnæringens beste arbeidsmiljø (Vinner av Den Norske Arbeidsmiljøprisen 2008)

- Sundvolden Hotel skal være Co2 nøytralt innen 2015, dette oppnådde vi, og vi har egen pelletssentral som hovedoppvarmingskilde for hotellet.

- Vi er stolte av vår Svanesertifisering som vi har hatt siden 2011

- Redusere bruk av vann og energi ved hjelp av god styring og kontroll

- Sortere søppel (80% sorteringsgrad) samt redusere den totale avfallsmengden, spesielt plast og matavfall

- Bidra økonomisk og på andre måter til gode prosjekter i forhold til barn og ungdom


my Care