Beautiful flowers tree in the spring season

Bærekraft

Sundvolden Hotel er et privateid hotell, drevet med et langsiktig perspektiv.

Utrydde sult

Fremmer bærekraftig landbruk

Krav til økologisk mat og drikke. Krav til bærekraftig mat som belaster miljøet mindre. Belønning av lokale/nærprodusert mat.

God helse

Redusere bruken av helse- og miljøskadelige kjemikalier

En høy andel av kjemikaliene til generell rengjøring, oppvask og tekstilvask er miljømerket. Krav til dosering av kjemikalier.

Rent vann og gode sanitærforhold

Bedrer utnytting av vann og reduserer bruken av skadelige kjemikalier

Grense for vannforbruk og tiltak for å bruke mindre vann. Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Ren energi for alle

Bedrer energiutnytting og fremmer fornybar energi

Krav til energieffektivitet og belønning for å bruke mindre energi. Belønner fornybare energikilder til oppvarming av vann eller lokaler.

Bærekraftsmål

Fremmer anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mindre ulikhet

Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår

Ulikhet er negativt for en bærekraftig økonomisk vekst. Så hvis mindre ulikhet bidrar til en bedre økonomi for samfunnet og bedriftene, vil det å satse på mangfold være lønnsomt.

Bærekraftige byer og samfunn

Bedrer bymiljøet

Fremmer bruk av miljøvennlig varetransport. Krav til effektiv kildesortering, som sikrer materialgjenvinning og utnyttelse av ressurser.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi er Svanemerket

Svanemerket er en garanti for at vi som bedrift aktivt jobber for å redusere belastningen på miljø og klima. Vi har lavere ressursforbruk i driften og vi sikrer bærekraftig produksjon og kontroll tilbake i leverandørkjeden.

Stoppe klimaendringene

Krav til effektiv ressursbruk og fremmer fornybar energi

Krav til energieffektivitet og belønning for å bruke mindre energi. Redusert bruk av engangsartikler.

14: Liv under vann

Fremmer bærekraftig fiske og hindrer forurensning av vann

Det serveres bærekraftig sertifisert fisk, og utrydningstruet fisk er forbudt. En høy andel av kjemikaliene til generell rengjøring, oppvask og tekstilvask er miljømerket.

Livet på land

Fremmer biologisk mangfold og bærekraftig bruk av økosystemene på land

Krav til økologisk mat og drikke. En høy andel av kjemikaliene til generell rengjøring, oppvask og tekstilvask er miljømerket.

Svanemerket

Nordens offisielle miljømerke

Svanemerket er et verktøy for virksomheter som oss for å ta miljø på alvor, og som ønsker å nå folk og bedrifter som også gjør det


Se på NRK`s reportasje om matsvinn på Sundvolden:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE99120517/05-12-2017#t=42s


Se vår film om Bærekraft på Sundvolden:

https://www.youtube.com/watch?v=S-ItfuqDPiE
 

Vi har satt oss følgende mål for miljøarbeidet ved hotellet:

- Hotellnæringens beste arbeidsmiljø (Vinner av Den Norske Arbeidsmiljøprisen 2008)

- Sundvolden Hotel skal være Co2 nøytralt innen 2015, dette oppnådde vi, og vi har egen pelletssentral som hovedoppvarmingskilde for hotellet.

- Vi er stolte av vår Svanesertifisering som vi har hatt siden 2011

- Redusere bruk av vann og energi ved hjelp av god styring og kontroll

- Sortere søppel (80% sorteringsgrad) samt redusere den totale avfallsmengden, spesielt plast og matavfall

- Bidra økonomisk og på andre måter til gode prosjekter i forhold til barn og ungdom


my Care