Beautiful flowers tree in the spring season

Bærekraft

Sundvolden Hotel er et privat eid og drevet hotell med et langsiktig perspektiv.

image/svg+xml
anstending arbeid og økonomisk

Vi har valgt å fokusere på tre av FNs Bærekraftsmål

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

image/svg+xml
Mindre ulikhet

Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår

Ulikhet er negativt for en bærekraftig økonomisk vekst. Så hvis mindre ulikhet bidrar til en bedre økonomi for samfunnet og bedriftene, vil det å satse på mangfold være lønnsomt.

image/svg+xml
ansvarlig forbruk og produksjon

Vi er Svanemerket

Svanemerket er en garanti for at vi som bedrift aktivt jobber for å redusere belastningen på miljø og klima.

image/svg+xml
Svanemerket

Nordens offisielle miljømerke

Svanemerket er et verktøy for virksomheter som oss for å ta miljø på alvor, og som ønsker å nå folk og bedrifter som også gjør det

image/svg+xml

Se på NRK`s reportasje om matsvinn på Sundvolden:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE99120517/05-12-2017#t=42s


Se vår film om Bærekraft på Sundvolden:

https://www.youtube.com/watch?v=S-ItfuqDPiE
 

Vi har satt oss følgende mål for miljøarbeidet ved hotellet:

- Hotellnæringens beste arbeidsmiljø (Vinner av Den Norske Arbeidsmiljøprisen 2008)

- Sundvolden Hotel skal være Co2 nøytralt innen 2015, dette oppnådde vi, og vi har egen pelletssentral som hovedoppvarmingskilde for hotellet.

- Vi er stolte av vår Svanesertifisering som vi har hatt siden 2011

- Redusere bruk av vann og energi ved hjelp av god styring og kontroll

- Sortere søppel (80% sorteringsgrad) samt redusere den totale avfallsmengden, spesielt plast og matavfall

- Bidra økonomisk og på andre måter til gode prosjekter i forhold til barn og ungdom