Velkommen til et hyggelig julebesøk på Sundvolden Hotel.